Beschermd wonen Vocis

Beschermd wonen bij Vocis

Zelfstandig wonen is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Er zijn veel (jong)volwassenen die het door een psychische kwetsbaarheid of door een verstandelijke beperking moeilijk vinden om voor zichzelf te zorgen en hun dag in te delen. In sommige gevallen kan beschermd wonen dan een goede oplossing zijn. Er is geen vaste omschrijving van de problematiek of stoornissen die wel of niet passen bij beschermd wonen. Daarom bepaalt Vocis altijd per situatie of beschermd wonen uitkomst biedt. Beschermd wonen kan bij Vocis vanaf 18 jaar. Met de hulp van gediplomeerde begeleiders ondersteunen we de (jong)volwassenen in onze woongroepen op een gepaste manier. Bij Vocis staat kwaliteit van de zorg voorop.

Beschermd wonen in Groningen en Leeuwarden

Vocis heeft woongroepen voor beschermd wonen in Groningen en Leeuwarden. (Jong)volwassenen vanaf 18 jaar uit de omgeving van Groningen en Friesland kunnen bij ons terecht. Onze woonvoorzieningen staan in gewone woonwijken in een rustige buurt. Vocis hecht veel waarde aan een stabiele woonomgeving, waarbij het beschermd wonen zo min mogelijk afwijkt van het normale leven. Daarom gaan de (jong)volwassenen overdag naar hun werk of dagbesteding of volgen ze een opleiding. Er is aandacht voor zinvolle dagbesteding en dagelijkse regelmaat. Op deze manier krijgen al onze bewoners de kans om een leven vol betekenis op te bouwen in een rustige en stabiele omgeving.

8 leefgebieden

Tijdens het beschermd wonen biedt Vocis begeleiding op maat. In het begeleidingsplan staan 8 leefgebieden centraal. Dit zorgt onder andere voor structuur en overzicht. We lichten de 8 leefgebieden toe:

  • Huisvesting: de uitwerking van het beschermd wonen
  • Financiën: inkomsten en uitgaven, schulden en het bestedingspatroon
  • Sociaal functioneren: het maatschappelijk gedrag en de relatie met mensen uit de directe omgeving
  • Psychisch functioneren: het dagelijks functioneren en algemeen welbevinden
  • Zingeving: datgene wat motiveert om te leven
  • Lichamelijk functioneren: zelfzorg, fysieke gesteldheid en eventuele lichamelijke beperkingen en de ondersteuning hierbij
  • Praktisch functioneren: het plannen van activiteiten, structuur leren aanbrengen, probleemoplossend vermogen, taalvaardigheid en praktische vaardigheden
  • Dagbesteding: werk, opleiding, hobby’s en andere activiteiten

Zelfstandig in het leven staan

Tijdens het beschermd wonen werkt Vocis aan het ontwikkelen van uiteenlopende vaardigheden. Dit helpt de (jong)volwassenen om zelfstandiger in het leven te staan. Het wonen in een groep kan bijvoorbeeld al veel bijdragen aan de ontwikkeling van enkele belangrijke sociale vaardigheden. Bij het werken aan de vaardigheden ligt de focus op wat er mogelijk is en minder op de beperking. Vocis organiseert onder andere activiteiten rondom het beheer van financiën of het verbeteren van technische vaardigheden. Ook leren de (jong)volwassenen gezonde gerechten bereiden en werken ze aan hun lichamelijke gesteldheid.

Individuele begeleiders

Vocis biedt beschermd wonen met passende begeleiding. De (jong)volwassenen krijgen een individuele persoonlijke begeleider. Dit is een vaste contactpersoon bij wie ze terecht kunnen. Onze gediplomeerde begeleiders beschikken over een uitgebreid netwerk. Ze staan in contact met onder andere psychologen, bewindvoerders, reclassering en dagbestedingen. Dit draagt bij aan de hoge kwaliteit van onze zorg op maat. Om aan de persoonlijke doelen van de (jong)volwassenen te werken, maken de begeleiders van Vocis regelmatig individuele afspraken.

De woongroep

Tijdens het beschermd wonen bij Vocis wonen de (jong)volwassenen in een groep. Ze krijgen een eigen kamer toegewezen. De keuken, woonkamer, douche en het toilet worden gedeeld. De begeleiders van Vocis maken afspraken met de (jong)volwassenen over het schoonmaken. Tijdens een huiskameroverleg is er ruimte voor het bespreken van praktische zaken. En het is mogelijk om samen te eten.

Onze contactgegevens

Wilt u meer informatie over Vocis? Of heeft u vragen over beschermd wonen? Vul dan het contactformulier op onze website in en neem contact met ons op. We zijn ook telefonisch te bereiken via 0588200044 of per mail via contact@vocis.nl.

Meer informatie over onze werkwijze?

058 82 00 044

U kunt ook een vrijblijvend intake gesprek aanvragen via ons aanmeldformulier.

Intake gesprek aanvragen?