Aanmelden

In aanmerking komen voor ondersteuning van Vocis?

Onze diensten kunnen geleverd worden aan mensen die een PGB [persoonsgebonden budget] hebben of daarvoor in aanmerking komen. Ook hebben wij sinds 2015 contracten met verschillende gemeenten in Friesland en bieden in samenwerking met die gemeenten dan ook ZIN [zorg in natura] aan. Sinds 2016 bieden wij ook in Groningen thuisondersteuning aan mensen met een PGB of ZIN indicatie.

PGB/ZIN wordt toegekend aan personen die begeleiding en ondersteuning nodig hebben. Dit kan naar aanleiding van een verstandelijke beperking, psychische kwetsbaarheid en/of problematisch verleden. PGB voor mensen vanaf 18 jaar en ouder wordt aangevraagd bij het CIZ of bij gemeenten. De ZIN die wij leveren kan alleen aangevraagd worden bij gemeenten waar wij een contract mee hebben. Dit kan de zorgvrager zelf doen, maar wij kunnen hier ook in ondersteunen.

Enkele voorwaarden die wij stellen aan mensen die zich bij ons aanmelden zijn:

  • In het bezit zijn van een Nederlands paspoort of een permanente verblijfsvergunning;
  • Bereid zijn om onder budgetbeheer of vrijwillig bewind te gaan als er aanzienlijke schulden zijn;
  • Bereid zijn om medische gegevens te verstrekken aan medewerkers van Vocis t.b.v. PGB/ZIN aanvraag en aanvulling van een medisch dossier;
  • Minimaal 18 jaar of ouder.

Hoe gaat een aanmelding in zijn werk?

Mensen kunnen op verschillende manieren in contact komen met Vocis. Dit kan via onze website maar het kan ook via een vriend of vriendin die misschien al ondersteuning van ons ontvangt. Ook kan een andere zorginstelling of instantie je doorverwijzen naar ons.

Stap 1: 1e gesprek plannen voor kennismaking, bespreken van de hulpvraag, het doornemen van mogelijkheden binnen Vocis en het verzamelen van eventuele medische documenten.

Stap 2: Indien de persoon in kwestie in aanmerking komt voor zorg van Vocis, dan volgt er een 2e gesprek waarin kennis wordt gemaakt met de begeleider en een afspraak wordt gepland voor de start van de begeleiding.

Geïnteresseerd?

Meld je hier aan

Hieronder volgt een uitgebreide uitleg over het aanmeldproces:

Wanneer iemand contact met ons opneemt met een hulpvraag worden er eerst een aantal vragen gesteld om uit te zoeken of die persoon in aanmerking komt voor de zorg die wij leveren, als dit zo is dan volgt er daarna een intake gesprek. Naar aanleiding van dit gesprek bekijken wij samen met de zorgvrager wat voor vervolgstappen er genomen kunnen worden.

Als iemand geen zorgindicatie heeft maar wel daarvoor in aanmerking kan komen dan kunnen wij samen met hem/haar een indicatieaanvraag opstellen voor het CIZ of contact opnemen met de desbetreffende gemeente of wijkteam. Wanneer er wel een zorgindicatie aanwezig is, gaan wij overleggen of onze vorm van zorg geschikt is om de desbetreffende persoon de juiste ondersteuning te bieden. Dit beoordelen wij o.a. aan de hand van een recent psychologische verslag, een diagnose van de beperking[en] of psychische kwetsbaarheden, ervaringen van eventuele voorgaande zorgaanbieders en informatie van de zorgvrager zelf.

Wij wegen af of onze ervaring, expertise en kennis ons in staat stelt de persoon de ondersteuning te bieden die hij of zij nodig heeft. Als wij van mening zijn dat onze diensten niet toereikend zijn, verwijzen wij de desbetreffende persoon door naar een zorgaanbieder welke wellicht wel de juiste ondersteuning kan bieden.

Als wij tot de conclusie komen dat de zorgvrager wel bij ons terecht kan, dan volgt er een tweede gesprek. In dit gesprek wordt besproken wat de vervolgstappen zijn voor het opstarten van het zorgtraject. Ook wordt er kennis gemaakt met de aangewezen begeleider. Wij vinden het belangrijk dat iemand die ondersteuning van ons gaat ontvangen een zogenoemde ‘klik’ heeft met zijn of haar begeleider. Bij Vocis zijn wij van mening dat een goede samenwerking alleen mogelijk is als er een vertrouwensband tussen de zorgvrager en begeleider aanwezig is.

Meer informatie over onze werkwijze?

058 82 00 044

U kunt ook een vrijblijvend intake gesprek aanvragen via ons aanmeldformulier.

Intake gesprek aanvragen?