Thuisondersteuning

Vocis biedt begeleiding en ondersteuning in het dagelijks leven aan mensen van 18 jaar en ouder en wij zijn o.a. gespecialiseerd in thuisondersteuning, ook wel ambulante woonbegeleiding genoemd.

Dit betekent dat de zorgvrager een vaste begeleider krijgt die in de persoonlijke omgeving zal gaan begeleiden en ondersteunen. Op deze manier krijgt de zorgvrager alle aandacht die nodig is en kan er uitgebreid gewerkt worden aan ontwikkeling en vooruitgang op verschillende gebieden. Vocis biedt thuisondersteuning in de volgende regio’s: Friesland, Groningen en Zuid-Holland.

Deze begeleiding kan geuit worden in uiteenlopende gebieden. Wij noemen deze gebieden `de 8 leefgebieden’. Deze gebieden staan centraal in ons begeleidingsplan en zorgen voor structuur en overzicht. Gezamenlijk met de zorgvrager kijken wij naar alle leefgebieden en overleggen wij waar ondersteuning nodig is. Meestal kan de desbetreffende persoon zelf aangeven waar hij of zij tegen aanloopt in het dagelijkse leven. Daarnaast maken wij gebruik van medische documenten waarin de hulpvraag uitgebreider staat omschreven. Uit de 8 leefgebieden volgen doelen waarop de verdere begeleiding wordt gebaseerd.

Huisvesting

Woonsituatie van de zorgvrager. Wat moet aan de woonsituatie gebeuren en wat kunnen wij daarin betekenen? Is de zorgvrager tevreden met zijn huidige leefomstandigheden en hebben de huidige leefomstandigheden een positieve of negatieve invloed op de zorgvrager?

Financiën

Financiële situatie van de zorgvrager, bestedingspatroon en eventuele schulden. Wat zijn de inkomsten en uitgaven van de zorgvrager? Is er een budgetcoach of bewindvoerder nodig?

Sociaal functioneren

Relatie tussen de zorgvrager en zijn omgeving (waaronder zijn gezin, familie, hulpverleners en anderen binnen het sociale netwerk), inclusief het maatschappelijk gedrag. Hierbij kijken we naar wat de relatie van de zorgvrager is met mensen uit zijn of haar directe omgeving.

Psychisch functioneren

Het ‘welbevinden’ van de zorgvrager, inclusief eventueel een psychiatrisch ziektebeeld. Hoe functioneert de zorgvrager in het dagelijks leven en waar loopt de zorgvrager tegenaan?

Zingeving

Datgene wat de zorgvrager motiveert om te leven (bijvoorbeeld een levens- of geloofsovertuiging of familie of vrienden, een carrière opbouwen of een gezin).

Lichamelijk functioneren

Fysieke gesteldheid van de zorgvrager en zelfzorg, gaat over de lichamelijke gezondheid van de zorgvrager en persoonlijke hygiëne. Heeft de zorgvrager lichamelijke klachten en/of beperkingen en krijgt de zorgvrager hiervoor de benodigde ondersteuning?

Praktisch functioneren

Huishoudelijke, technische- en taalvaardigheden. Problemen oplossen, besluiten nemen en gevolgen inschatten. Het aanleren van structuur en activiteiten inplannen. Het aanleren van het stellen van prioriteiten en maken van keuzes. Hierin zal Vocis kijken wat nodig is om de zorgvrager te helpen verder te ontwikkelen in het praktisch functioneren.

Dagbesteding

Het invullen van de dag van de zorgvrager (werk, sociale activering, hobby’s, studie, dagbesteding en activiteiten).

Meer informatie over onze werkwijze?

058 82 00 044

U kunt ook een vrijblijvend intake gesprek aanvragen via ons aanmeldformulier.

Intake gesprek aanvragen?