Over Vocis

Vocis is een zorginstelling die gespecialiseerd is in het ondersteunen en begeleiden van mensen met een verstandelijke beperking en/of psychische kwetsbaarheid. De naam ‘Vocis’ is gekozen, omdat het in het Latijns het woord ‘Stem’ betekent. Wij vinden het namelijk erg belangrijk dat jouw stem wordt gehoord en dat jij je begrepen voelt.

Missie

Vocis stelt mensen in staat om zo zelfstandig mogelijk te leven. Vocis doet dit op een menselijke manier die gepaard gaat met professionele, betrokken zorg en motiverende werkmethodes. Door de juiste begeleider aan de zorgvrager te koppelen, willen wij streven naar een goede samenwerking en ondersteuning die boven alle verwachtingen uitstijgt. Door de begeleiding passend te maken voor elk persoon kunnen zij zelf de richting van hun leven bepalen en de kans vergroten om volwaardig deel te nemen aan de maatschappij. Wij doen dit met een breed dienstenaanbod waarin het welzijn en de ontwikkeling van de zorgvragers centraal staan.

Visie

Vocis wil bekend staan als een zorginstelling die niet alleen ondersteuning biedt bij de huidige hulpvraag van de zorgvrager, maar wil de mensen die zorg ontvangen ook ondersteunen richting een stabieler en zelfstandiger toekomst te werken.
Er is een bekend Chinees spreekwoord die wij zeer toepasselijk vinden en ons doel als zorginstelling perfect samenvat: “Geef een man een vis en hij heeft eten voor één dag. Leer een man vissen en hij heeft eten voor heel zijn leven.”
Hiermee geven wij aan dat wij de mensen meer vaardigheden en zelfstandigheid willen aanleren zodat zij op een dag minimaal tot geen ondersteuning nodig hebben van een zorginstelling zoals die van ons.

Ons team

Ons team beschikt over uiteenlopende talenten en ervaringen waardoor wij in staat zijn op vele gebieden ondersteuning te bieden aan de mensen die zorg ontvangen van ons. Wij hebben o.a. HBO gediplomeerde begeleiders, een juridische medewerker en een ervaren ICT’er in dienst. Ook hebben wij ervaringsdeskundigen in dienst waardoor wij in staat zijn onszelf goed in te leven in de zorgvrager zijn of haar hulpvraag. Wij zijn een team die elkaar ondersteund waar nodig en mogelijk is. Dit houdt in dat we naast het uitoefenen en onderhouden van onze eigen expertise, constant onderzoek doen naar nieuwe en verbeterde werkmethodes.

Meer informatie over onze werkwijze?

058 82 00 044

U kunt ook een vrijblijvend intake gesprek aanvragen via ons aanmeldformulier.

Intake gesprek aanvragen?